DSA Financial Group S.A. to ekspert
w inwestowaniu, działający dynamicznie
na rynku finansowym od 1999 roku.
Dziś DSA jest prężnie rozwijającą się grupą kapitałową skupiającą kilkanaście firm.

Profesjonalnie przygotowani przedstawiciele pomogli już około 700 000 klientów w stworzeniu finansowej niezależności.

Już dziś pomyśl o inwestowaniu z planem.
Ty znasz swoje cele, my środki
do ich osiągnięcia.

Pomnażamy wartościZ rynku

image/jpeg   18-92 286,03 kB

Kara dla PTE PZU S.A.

21.06.2010

Komisja Nadzoru Finasowego na posiedzeniu w dniu 16.06. 2010 nałożyła karę 300 000 zł na Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA za przetrzymywanie klientów, chcących odejść z OFE PZU „Złota Jesień”.

DSA czołowym partnerem AXA

10.06.2010

DSA systematycznie zwiększa udział planów inwestycyjnych w strukturze swojej produkcji. Znajduje to odbicie w rankingu partnerów AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - w maju DSA osiągnęło najwyższy przypis składki urocznionej i zajęło pierwsze miejsce .

Prospekt emisyjny Votum S.A. w KNF

07.06.2010

Przygotowania do emisji publicznej pierwszej kancelarii odszkodowawczej na warszawskiej GPW wchodzą w ostatnią fazę. Dnia 7 czerwca 2010 r. Wrocławski Dom Maklerski S.A. złożył prospekt emisyjny Votum S.A. do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka jest największym w Polsce podmiotem świadczącym usługi z zakresu doradztwa odszkodowawczego i w ciągu pięciu lat działalności reprezentowała w sporach z ubezpieczycielami blisko 60 000 klientów. Ubiegająca się o notowanie na GPW Votum S.A. jako jedyna kancelaria odszkodowawcza w Polsce działa w formie spółki akcyjnej. Spółka była jednym z inicjatorów powstania pierwszej samodzielnej organizacji samorządu branżowego – Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która została zarejestrowana w połowie maja b.r.

OFE potrzebne przyszłym emerytom

02.06.2010

Ministrowie pracy i finasów forsują projekt obniżenia składki przekazywanej z naszych pensji do OFE z obecnych 7,3 procent do zalewdwie 3 procent. Urzędnicy tłumaczą ten pomysł…niskimi emeryturami i rosnącym zadłużeniem Państwa. Tymczasem argumentacja taka jest uzasadniona, ale dla przeprowadzenia zupełnie odwrotnej operacji – zwiększenia składki OFE!

Transfer majowy: znów najwięcej klientów przeszło do AXA OFE

27.05.2010

W majowym transferze kolejny raz najwięcej klientów wśród wszystkich otwartych funduszy emerytalnych pozyskała AXA. Do naszego partnera zdecydowało się przenieść tym razem ponad 35 tys. członków innych otwartych funduszy emerytalnych, co przy zaledwie 8,7 tys. odchodzących daje saldo dodatnie ponad 26 tysięcy.

KNF: niska liczba skarg na akwizytorów

20.05.2010

W ostatnich dniach ukazał się raport przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, analizujący najczęściej występujące nieprawidłowości w akwizycji do OFE. Według danych z raportu w 2009 roku 569 000 osób zmieniło fundusz emerytalny. Liczbę tę należy zwiększyć o osoby, które po raz pierwszy przystąpiły do OFE. Do nadzoru trafiło w tym samym czasie 118 skarg na działalność akwizycyjną.