DSA Financial Group S.A. to ekspert
w inwestowaniu, działający dynamicznie
na rynku finansowym od 1999 roku.
Dziś DSA jest prężnie rozwijającą się grupą kapitałową skupiającą kilkanaście firm.

Profesjonalnie przygotowani przedstawiciele pomogli już około 700 000 klientów w stworzeniu finansowej niezależności.

Już dziś pomyśl o inwestowaniu z planem.
Ty znasz swoje cele, my środki
do ich osiągnięcia.

Pomnażamy wartościO Grupie DSA

DSA to międzynarodowa Grupa Kapitałowa powstała w 1999 roku z siedzibą główną we Wrocławiu. Dominującą branżą spółek z Grupy jest rynek usług finansowo-prawnych, od doradztwa inwestycyjnego i emerytalnego, przez obsługę finansową małych i średnich przedsiębiorstw, po obrót i windykację wierzytelności. Klientów przed sądem reprezentują prawnicy z naszej kancelarii adwokatów i radców prawnych. Ważnym obszarem działania jest dla nas pomoc prawna, medyczna i finansowa oferowana poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Realizując koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu Grupa Kapitałowa DSA utworzyła fundację, która pomaga poszkodowanym w wypadkach, ich bliskim, szczególnie dzieciom oraz wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym skierowane do nich. Drużyna kolarzy górskich promuje zdrowy, aktywny styl życia i popularyzuje zasady rywalizacji fair play. Grupa jest także właścicielem Klubu Szachowego Polonia Wrocław, w działalności którego m.in. wspieramy młode talenty.

Nasza strategia oparta jest na systemie wartości, w którym na pierwszym miejscu znajduje się zrównoważony rozwój. W działaniach biznesowych kierujemy się nie tylko kryteriami rynkowymi, ale również kwestiami etycznymi i społecznymi. Ponad chęć osiągania krótkookresowych zysków przedkładamy tworzenie długookresowych wartości. Celem inwestowania jest pomnażanie zysków. My rozumiemy potrzeby inwestycyjne wyższego rzędu – interesuje nas przede wszystkim to, w jaki sposób zysk zostanie osiągnięty. W naszej pracy uwzględniamy interesy tych wszystkich, którzy ten zysk pomagają zdobyć. Dlatego stawiamy na podejmowanie dialogu, transparentną komunikację, najwyższe standardy ładu korporacyjnego, relacje z klientami i pracownikami, zaangażowanie społeczne, edukację oraz promocję najlepszych praktyk. Ważne dla nas wartości etyczne chcemy przekazywać naszym współpracownikom i klientom, co w efekcie pozwoli stworzyć dobrze prosperującą gospodarkę, opartą na zdrowych fundamentach. Chcemy budować rynek skoncentrowany na etyce. Nasze cele osiągamy poprzez pomnażanie wartości.