DSA Financial Group S.A. to ekspert
w inwestowaniu, działający dynamicznie
na rynku finansowym od 1999 roku.
Dziś DSA jest prężnie rozwijającą się grupą kapitałową skupiającą kilkanaście firm.

Profesjonalnie przygotowani przedstawiciele pomogli już około 700 000 klientów w stworzeniu finansowej niezależności.

Już dziś pomyśl o inwestowaniu z planem.
Ty znasz swoje cele, my środki
do ich osiągnięcia.

Pomnażamy wartościDSA Investment SA

Nasza misja - doradzamy inwestorom

www.dsa.pl

DSA Investment S.A. to ekspert w inwestowaniu, oferujący swoim klientom rozwiązania odporne na znaczące wahania giełdowe. Wybór odpowiedniej długoterminowej strategii inwestycyjnej, połączonej z wyborem sektora gospodarki lub regionu (np.: Europa Środkowo-Wschodnia, Ameryka Południowa, Daleki Wschód) o najlepszych perspektywach rozwoju i przede wszystkim aktywów, których wyceny wskazują na ich wysoką atrakcyjność i znaczące niedoszacowanie, daje szerokie możliwości wygenerowania ponadprzeciętnych dochodów. Analizując ponad 150 lat historii funkcjonowania współczesnego rynku kapitałowego, zwróciliśmy uwagę na pewną prawidłowość: każdy inwestor, który zainwestował w akcje po ich drastycznych spadkach wywołanych kryzysem, zarobił od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Kluczem do sukcesu jest więc wyszukanie pojawiających się okazji rynkowych, wykorzystując dużą zmienność cen i wahań akcji podatnych na emocjonalne oddziaływanie otoczenia.

Współpracując z DSA, klienci nie tylko w sposób dla nich czytelny i zrozumiały poruszają się po meandrach współczesnego rynku kapitałowego, ale również korzystają z produktów rekomendowanych przez DSA, które łączą w sobie wszystkie zalety prawne, podatkowe i inwestycyjne, jakie są możliwe do zaoferowania na polskim rynku finansowym. Ostatecznym efektem współpracy jest zadowolenie klienta, gromadzącego swój długoterminowy kapitał, z jednoczesnym zbudowaniem solidnej wiedzy ekonomicznej niezbędnej przy właściwej ocenie jakości podjętych decyzji inwestycyjnych i ryzyk związanych z oczekiwaniem określonych rezultatów.

Serwis internetowy www.centrumobslugiemerytalnej.pl

Serwis internetowy "Centrum Obsługi Emerytalnej" przedstawia stan obecnego systemu emerytalnego w Polsce, w obliczu takich zjawisk jak katastrofalne, pogłębiające się zadłużenie ZUS czy pogarszająca się z roku na rok sytuacja demograficzna.

W obecnej chwili Polski system emerytalny nie jest w stanie zapewnić godziwej emerytury większości obywateli. Ogromne już w tej chwili zadłużenie ZUS-u będzię się jeszcze powiększać. Rośnie średnia długość życia, a maleje liczba urodzin, co powoduje że coraz mniejsza liczba osób aktywnych zawodowo będzie pracowała na coraz większą armię emerytów. Otwarte Fundusze Emerytalne otrzymują tylko niewielką część naszej składki, a takie możliwości III-filarowe jak IKE czy IKZE nie cieszą się dużą popularnością.

W tej sytuacji wizja naszego przejścia na emeryturę nabiera coraz ciemniejszych kolorów. Czy jesteśmy nieodwołalnie skazani na drastyczny spadek poziomu życia po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Sprawdź na www.centrumobslugiemerytalnej.pl