DSA Financial Group S.A. to ekspert
w inwestowaniu, działający dynamicznie
na rynku finansowym od 1999 roku.
Dziś DSA jest prężnie rozwijającą się grupą kapitałową skupiającą kilkanaście firm.

Profesjonalnie przygotowani przedstawiciele pomogli już około 700 000 klientów w stworzeniu finansowej niezależności.

Już dziś pomyśl o inwestowaniu z planem.
Ty znasz swoje cele, my środki
do ich osiągnięcia.

Pomnażamy wartościZarząd

Kamil Krążek

Prezes Zarządu DSA Investment SA, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o kierunku Zarządzanie oraz Dyplomacja. Przedsiębiorca, menadżer sprzedaży. Nauki pobierał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz u wielu cenionych autorytetów.

Magdalena Opałko

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy, absolwentka rachunkowości i auditingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z DSA związana od 2006 roku.

Magdalena Kryska

Członek Zarządu - Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego, z grupą kapitałową DSA Financial Group S.A. związana od siedmiu lat. Tytuł magistra uzyskała na Politechnice Wrocławskiej na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość. Początkowo specjalista ds. organizacyjnych, po roku awansowana na stanowiska Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego, a po kolejnych czterech miesiącach powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na specjalizacji z finansów. W ramach kariery naukowej Przewodnicząca Prezydium Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Krzysztof Rosner

Członek Zarządu - Dyrektor Sprzedaży, od początku kariery zawodowej związany z DSA Financial Group S.A., w ramach której funkcjonuje DSA Investment S.A. W 2010 r. awansowany na stanowisko Dyrektora Regionalnego. Rokrocznie uzyskuje tytuł najlepszego dyrektora sprzedaży w strukturach DSA Investment S.A., a także jednego z najlepszych sprzedawców programów inwestycyjnych. Od września 2014 r. pełnomocnik Zarządu DSA Investment S.A. ds. szkoleń. W listopadzie 2016 r. powołany na stanowisko Członka Zarządu w DSA Investment S.A. Studiował Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.